ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Ogłoszenia
niedziela, 20 styczeń 2019 roku

 27 niedziela zwykła (2 X 2012) * Parafia Gruczno


List Episkopatu. Odezwa Ks. Biskupa. Zbiórka charytatywna.

2 - 8 X 67. Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego. 2 X o 11.00 dzieci klas II otrzymują poświęcone różańce (39 dzieci) i rozpoczynają 8. miesięczne parafialne przygotowanie do I Komunii w naszej parafii w niedzielę 13 maja 2012 r., nieustanną pracę wychowawczo-religijną wykonują rodziców, matki i ojcowie, do tego dołączają panie katechetki lub pan katecheta na lekcjach religii w szkołach oraz parafia jako najmniejsza cząstka Kościoła, która pragnie i próbuje zintegrować rodzinę, szkołę i parafię we wspólnym wysiłku. Przyjmujemy zasadę: niezależnie od tego,do jakiej szkoły dzieci uczęszczają, wszystkie sakramenty przyjmujemy w swojej parafii. Taka decyzja ks. biskupa. Bo chcemy realizować „razem”, jesteśmy razem wokół Chrystusa i z Chrystusem, ważna nasza miłość wzajemna i świadomość wspólnoty wierzących w swej parafii.

W TYGODNIU w naszej parafii:

PONIEDZ. 3 X

nie będzie mszy w kościele

(inauguracja roku akadem. w WSD Zgromadzenia Ducha Św. w Bydgoszczy o godz. 10.00 w kościele al. Jana Pawła II 117 msza, koncelebra z biskupem bydgoskim (od ponad 30 lat ks. proboszcz wykłada w WSD, w tym roku to wykłady teologii przepowiadania i homiletyki we wtorki)

WTOREK 4 X św. Franciszka z Asyżu

godz. 16.00 msza z różańcem: za wszystkich współpracujących z naszą parafią i z ks. proboszczem, żywych i zmarłych. prosząc dla nich o błogosławieństwo Boże, a dla zmarłych o wieczne zbawienie

ŚRODA 5 X wspom.św.Faustyny Kowalskiej,

tym razem wcześniej, już o
godz. 15.30 msza: +Stanisławę Jaworską
(godz. 15.00 różaniec misyjny dla wszystkich kręgów, o 17.30 inauguracja roku akadem. w Bydgoszczy w diecezjalnym WSD, w którym ks. proboszcz ma wykłady)

CZWARTEK 6 X

godz. 16.30 różaniec dla dzieci o i potem adorcja Najśw. Sakramentu Eucharystii w I czwartek od godz. 17.00 - do godz. 18.00, na którą zaprasza się parafian z doliny Wisły

godz. 18.00 msza z różańcem:+Teodozję Pilińską w I rocz. śm. i +męża i +synów(wielbimy Jezusa Jedynego Pośrednika i Najwyższego Kapłana, modlimy się o powołania kapł, zakonne, misyjne)

(objazd chorych od g. 10.00)

PIĄTEK 7 X

godz. 17.00 - 18.00 adoracja Najśw. Sakr. Eucharystii w I piątek - wspomnienie NMP Różańcowej,

godz. 18.00 msza: +Leonarda Ziółkowskiego w rocz. śm. i +Teklę i Stanisławę i Rajmunda Ziółkowskich (podczas adoracji w I czwartek i I piątek okazja do sakramentu spowiedzi, ks. proboszcz spowiada sam)

(katechumenat parafialny i parafialne poradnictwo rodzinne o godz. 18.45 dla zakochanych, narzeczonych,młodych małżonków,rodziców - spotkania dotyczą sakramentów małżeństwa i chrztu)

SOBOTA 8 X

godz. 18.00 msza: +Eugeniusza Maszczyńskiego w 7 rocz. śmierci

NIEDZIELA 9 X XI Dzień Papieski w Polsce i zbiórka na fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.

(Zbierać będą członkowie Akcji Katolickiej)

godz. 8.00 msza: +Jarosława Labenta w 6 rocz. śmierci i z okazji urodzin

godz. 9.30 msza: +Jana i Marcyjannę i Klemensa Zyś

godz. 11.00 msza: +rodziców Teresę i Bronisława Bonków i brata Dariusza (z 10. tką różańca)

2. Inne ogłoszenia:

Biuro parafialne czynne w obecnym czasie urlopowym zaraz krótko po mszach i w sobotę od godz. 8.00 - 9.00. Bóg zapłać za ofiary w ub. tyg. w biurze.

Dzięki za ofiary zbiórki tej niedzieli z okazji Tygodnia Miłosierdzia dla potrzebujących. Za pomoc, panom z Gruczna za prace budowlane przy ulepszaniu werandy, ogrodzenia i wokół rekonstrukcji rzeźby Najśw. Serca Jezusa zburzonej 72 lata temu.

W październiku zapraszamy na różaniec. Niech ten różaniec w kościele wykonują parafianie, zwłaszcza z różańca misyjnego. Zachęca się do wspólnego różańca w rodzinie.

Nabywać „Pielgrzyma”. Ks. proboszcz z łaski Bożej szczęśliwie kończy 71 lat, rozpoczyna 72. rok życia. A w parafii tutejszej jest już 29 lat i trzy miesiące. Dzięki Bogu. Bądźmy miłosierni.

2011-10-02