ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 26 kwiecień 2019 roku

 DNI I LATA KÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT


Drabiną do nieba 17 IV 2011 (8) [472]

   Papież z Polski przejdzie do historii jako Jan Paweł II Wielki - powiedział kard. Kazimierz Nycz (23 marca podczas sesję dla dziennikarzy z udziałem znawców zmarłego papieża, jego przyjaciół i współpracowników). Wielkość Jana Pawła II to nie tylko jeden z najdłuższych pontyfikatów, nie tylko wprowadzanie Kościół w trzecie tysiąclecie, to przekonanie bardzo wielu za jego życia i w czasie umierania, że mamy do czynienia z człowiekiem świętym - mówił kard. Nycz. Chociaż wydawało się, że długo czekamy, niecierpliwimy się, jednak    beatyfikacja w 6 lat po śmierci to jest szybko.

   Papieski biograf Janusz Poniewierski nazwał pontyfikat Jana Pawła II „długim i gęstym, pełnym czynów, słów i gestów znaczących”, które „odmieniły oblicze Kościoła, Polski i świata
2 kwietnia 2005 r., w dniu swojej śmierci, Jan Paweł II „postanowił odsłonić swoje rany”, nie czyniąc tajemnicy ze swojej agonii. – Jego oczy wystarczą, by zaświadczyć, że nikt nie żyje i nie umiera dla siebie, jego cierpienie jest przykładem oczyszczenia i pokory – powiedział.

   Warto nabyć 95. minutowy film „9 dni które zmieniły świat, jak wraz z albumem prezentują niezwykli twórcy Callista i Newt Gingrich. Newt Gingrich - amerykańska osobistość wpływowa, konserwatysta polityk, który pod wpływem pięknej i mądrej żony Callisty przyjął katolicyzm
(wymieniany wśród grona kandydatów na prezydenta USA). Ich film jest wyrazem wdzięczności za życie Jana Pawła II i za odważne świadectwo polskiego narodu. To z rozmachem pokazana
pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski z r. 1979, uznana przez autorów filmu za jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku, które miało kolosalny wpływ na losy świata. „Zwieńczeniem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski była Msza Święta na krakowskich Błoniach 10 czerwca. Przybyło na nią dwa miliony wiernych. Takiego zgromadzenia Polaków, skupionych, rozmodlonych i szczęśliwych jednocześnie, nigdy wcześniej nie widziano. (...) Ojciec Święty przypomniał swoim rodakom, że prawo moralne jest ważniejsze od ograniczeń, jakie próbuje narzucać mu władza świecka. Wzywał do odwagi w obronie tego prawa, w dawaniu świadectwa swojej wierze” (album z filmem „9 dni które zmieniły świat” wydał Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2010, str. 23). Papież wtedy mówił na krakowskich Błoniach: „Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

   Te zdania, te prośby, te papieskie apele są wciąż aktualne. Są tak świeże i dojmujące. Gdy czytamy dzisiaj jego zachęty do nas, do mieszkańców Polski, czujemy jakieś wewnętrzne drżenie, przejęci i zdumieni, jakżeż to nieustannie aktualne!

   Musimy ściągać z półek domowych książki z tekstami papieża i je czytać od nowa. Studiować je. Jeszcze nie jest za późno, siostry i bracia Rodacy. Ponosicie wielką odpowiedzialność za każde zaniedbanie, za każdą złość i przewrotność serca. Nie możemy mówić, że nikt nam nie doradzał, skoro papież nauczał, wskazywał i apelował. Trzeba przeczyścić uszy i uwolnić je od wibrowania emocji i masowego bełkotu. Na nowo przyjąć papieskie zatroskane słowa o Ojczyźnie i o nas.   

KS FRANCISZEK KAMECKI

2011-04-17