ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 DYSCYPLINA WYCHOWAWCZA


Drabiną do nieba 6 II 2011 (3) [467]

   Podczas ferii zimowych organizujemy biwaki dla naszych nastolatków. Za każdym razem rodzice muszą wyrazić zgodę i podpisać regulamin. W regulaminie jest taka dyscyplina wychowawcza:

1. Co wolno: wolno i należy tworzymy przyjazne nastawienie do drugiego, brać udział we wszystkim z wszystkimi i w swojej grupie; współpracować; metodą jest własne uczestnictwo, samoudzielanie się i samoobsługa. Biwak służy odprężeniu fizycznemu i psychicznemu, ale i wzrostowi duchowemu oraz ułatwia pokazanie swej wyjątkowości, niepowtarzalności wraz z uzdolnieniami do bycia z innymi i dla nich, a nie dla siebie. Nie jesteśmy dla siebie. Każda i każdy bezcenni, godni szacunku, sympatii, życzliwości - są na obraz i podobieństwo Boga.

2. Czego nie wolno: nie wolno na biwaku ani w pobliżu pić alkoholu; nie wolno używać żadnych narkotyków, pigułek, dopalaczy, środków psychotropowych ani dopingowych (nie ćpać); nie wolno uprawiać seksu z inną osobą (drugą osobę podziwiaj, a nie pożądaj); nie wolno palić papierosów; nie wolno mścić się, stosować przemocy ani być zawziętym i pogardliwym wobec bliźniego. Po ciszy nocnej (tj. po 23.00) nie wolno wędrować po pokojach ani używać głośnej muzyki; nie wolno nikomu niczego zabierać. W czasie modlitw, Najśw. Eucharystii, pogadanek, wspólnie oglądanych filmów i ważniejszych spotkań nie wolno używać komórek itd. Niczego nie niszczyć. Wietrzyć z rana (uważając na deszcz lub mróz w zimie). Z wyczuciem zamykać okna i drzwi. Śmieci zanosić do pojemników, nie wrzucać do muszli czegoś, co może spowodować zapchanie kanalizacji (żadnych śmieci, waty, podpasek itp.) Nie malować ani pisać na ścianach. Nie majstrować przy prądzie. Uszkodzenia zgłaszać. Dom ma już 25 lat, więc ma pewne braki, wymagałby remontu, zmian. Brak na to funduszy. Dom katechetyczny jest skromny, ubogi, to fajne schronisko, przytulne, a nie przestrzenny hotel. Tyle daje możliwości, że możesz się umyć dobrze, być czysta i świeża, sympatyczna i sympatyczny dla bliźniego. Pomieszczeń jest tyle, że równocześnie kilka grup i form można realizować. Umiejętność współdziałania z innymi, tworzenie radosnej więzi ochrzczonych wokół Jezusa Chrystusa, uznając Go za najwyższego Mistrza, Nauczyciela i Przewodnika oto ideał i cel naszych biwaków. Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem. Parafia jest dla komunii z Jezusem.

3. Praktycznie: mieć własny śpiwór (bieliznę pościelową), przybory do mycia i spania, oprócz butów warto mieć laczki lub bambosze, coś lekkiego do ubrania, na wyjazdy cieplejszy skafander, kurtka, lekarstwa, jeżeli ktoś musi używać (mając dokument lekarski), strój kąpielowy i klapki na basen, większy ręcznik... Nie przynosić pieniędzy ani kosztownych rzeczy. Parafia finansuje wszystko. Obecność całej grupy konieczna. Za łamanie regulaminu usuwamy z biwaku i ewentualne skreślamy z grupy kandydatów do bierzmowania (aż ten ktoś zmądrzeje, dojrzeje).

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2011-02-06