ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 RAPORTY KAI I „RZECZPOSPOLITEJ”


Drabiną do nieba 09 I 2011 (1) [465]

    Z raportów o Kościele w Polsce - a opublikowano kilka oraz kilkanaście komentarzy - próbuję wyciągać pozytywne wnioski dla siebie i dla mojej parafii. Z liczenia tegorocznej frekwencji w mojej parafii wyszło, że na msze niedzielne uczęszcza 48 procent (to spadek o 10 procent w ostatnich 15 latach, ale udział dzieci to pewnie tylko 20 lub 30 procent, co oznacza,że narastać będzie odsetek żyjących poza niedzielną mszą, poza parafią). Mogę siebie winić, że źle ewangelizuję. Ale mogę też oceniać siebie na tle całej mapy polskiego Kościoła. Inni decydują, nie ja. Inni organizują informacje o Kościele, nie ja. 15 proc. prawidłowo wskazuje abp. Józefa Kowalczyka jako prymasa Polski (37 proc. nie wie kto, 15 proc. na kard. Józefa Glempa, 17 proc. pokazuje kard. Kazimierza Nycza, 10 proc. kard. Stanisława Dziwisza). Pamiętamy brzydkie zamieszanie, jakie powstało w ciągu paru miesięcy wokół tego, a potem tamtego prymasa. Podobnie było po katastrofie smoleńskiej z prezydentem, p. o. prezydenta, kandydatem na prezydenta i marszałkiem. Fatalne prawne regulacje. U mnie szczęśliwie parafianie i młodzież wiedzą, kto jest biskupem diecezjalnym - pelplińskim (że jest nim Jan Bernard Szlaga i że jest on znanym biblistą, profesorem dr habilitowanym etc). Do niego w I kl. gimnazjum trzynastolatki piszą prośby o bierzmowanie, rozpoczynając trzyletnie przygotowanie.

    Zastępca red. naczelnego „Rzeczpospolitej”, Piotr Gabryel stwierdza, że Raport o Kościele powstawał w zamieszaniu wśród pytań wokół katastrofy smoleńskiej, krzyża smoleńskiego i Komisji Majątkowej, co rozbudzało plotki i nieprawdziwe informacje, a mimo to „zaufanie do Kościoła jako wspólnoty nie spada, a modernizacja społeczeństwa nie musi iść w parze z laicyzacją. Jego zdaniem, polski katolicyzm pokazuje, że chrześcijaństwo i modernizacja mogą iść równoległą drogą”. Polacy ufają Kościołowi, czują w nim wspólnotę i miejsce osobistego spotkania z Bogiem a nie instytucję (wynika z badań GfK Polonia, które znalazły się też w raporcie Katolickiej Agencji Informacyjnej i „Rzeczpospolitej”. Jakość wiary jest ważniejsza niż ilość członków Kościoła (81 proc.). Powodami określania się jako osoby wierzące to najczęściej tradycja („tak zostałem wychowany” – 69 proc.), mniej – osobista decyzja (40 proc.), najmniej - doświadczenie spotkania Boga (6 proc.).

    Co dalej? Kard. Kazimierz Nycz: przyszłość Kościoła zależy od świeckich, ich postawy, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności (Marcin Przeciszewski prezes KAI). Ks. Subocz, dyrektor Caritas Polska: po r. 1989 roku nie tylko ksiądz, lecz także świeccy angażują się, np. Caritas ma w całym kraju 102 tys. wolontariuszy. Najbardziej pozytywnie ocenia się dbałość Kościoła o liturgię (61 proc.). Polacy nie chcą zmian w finansowaniu Kościoła – przeciwko nim opowiedziało się 56 proc. (tylko 8 proc. wskazało na niemiecki system finansowania czyli obowiązkowe opodatkowanie się na rzecz Kościoła).

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2011-01-09