ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 KS. JERZY POPIEŁUSZKO


Drabiną do nieba 30 V 2010 (11) [449*]

     6 czerwca 2010 będzie beatyfikacja męczennika ks. Jerzego Popiełuszki, który był stałym patronem naszych wieczorów każdego 16 dnia miesiąca, kiedy przyswajaliśmy sobie  papieskie myśli, polecając Bożej Opatrzności siebie, nasze rodziny i nasz naród za pośrednictwem Maryi Królowej Polski.

      Do wspomnień i do modlitewnego dziękczynienia dodaję ten wiersz „Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki”:

 Jeżeli któregoś dnia znajdziecie płynące Wisłą poranione zwłoki

 proboszcza z Gruczna Franciszka i wikariusza Rajmunda  

 nie dziwcie się

 to dowód że olbrzymia ściana ciemności zleciała z góry

 nożycami rozcinając wiszące czyste płótna i łapami tajnej milicji

 rozlewając krew


 i nie będzie spokoju na podwórkach

 i psy będą szczekać

 i spłoszą się owce i krowy

 aby nie było ciszy


 musi coś zakrzyknąć

 musi być zgrzyt i alarm

 i grzmot jak lawina kamieni zwalająca się z naszych Tatr

 i napięte morze musi sztormem szaleć

 i złowrogo uderzać huraganem o brzegi Europy


 mój bracie drogi

 tak będzie

 jeżeli zła nie będziemy zwyciężać dobrem

 jeżeli nie odetniemy swej ręki która gorszy

 jeżeli nie wyłupiesz oka nie oderwiesz nogi

 jeżeli nie zbadasz - proszę - co jeszcze przeszkadza skrzydłom anioła

 komu zabrakło cierpliwości

 kto idzie w towarzystwie z diabłem

 kogo nienawiść i odwet zatruły śmiertelnie

 i dlatego nie umiem otrzymawszy pięścią w twarz

 nastawiać drugiego policzka

 
 
(z nowego tomiku „Brat opuszczonych”).

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2010-05-30