ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 LIBERALIZM i KAPŁAŃSTWO


Drabiną do nieba 16 V 2010 (10) [453]

    Szanujemy wolność w parafiach. Od wolności zaczyna ksiądz. Przy chrzcie pyta: o co prosicie? Rodzice muszą prosić. Nie ma przymusu. Najważniejsze pytania w ślubie kościelnym to pytania o wolność: czy chcecie? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku... aż do końca życia?  Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Dlatego poniekąd muszę być liberalny.

     Ks. Marek Dziewiecki (autor wielu książek nie tylko z psychologii) twierdzi, że cywilizacja liberalna powinna sprzyjać rozwojowi człowieka, tymczasem człowiek w niej się gubi, staje się niezaradny, mniej odpowiedzialny... Kapłani też wypalają się, słabną w przyjaźni z Bogiem i ludźmi, izolują się. Zadawane ostatnio rany Kościołowi przez swoich, z powodu skandali pedofilstwa,  nie tak łatwo się zabliźnią. Bolejemy i pokornie spuszczamy głowy.

     Ale nie chcemy tracić wiary i rozumu, tych dwóch skrzydeł - jak pisał zmarły papież Jan Paweł II. Przyjmujemy krytykę, ataki słuszne, niesłuszne. Piszę o tym  w tych majowych dniach, kiedy będę wspominał i obchodził 46 lat kapłaństwa w Zwiniarzu z kolegami u ks. kan. Józefa Janiszewskiego (diecezja toruńska). W zeszłym roku 45 lat kapłaństwa świętowaliśmy u mnie w Grucznie w obecności ks. biskupa prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi, który 24 maja będzie obchodził swoje urodziny (70 lat! Dołączamy się do licznych życzeń i pozdrowień dla naszego drogiego Księdza Biskupa, będzie zarazem 18 rocz. jego ingresu jako pierwszego biskupa pelplińskiego - 1992, a 25 czerwca przypada jego 22 rocz. sakry biskupiej - 1988).

    Ten felieton to nie tylko wspominanie, także przeciwstawienie się fałszywym informacjom o liczebności powołań i kapłanów na świecie. „Coraz mniej kleryków i sióstr” -pisze Katarzyna Wiśniewska (GW 28 IV 2010) i dodaje: „liczba kandydatów do kapłaństwa stale spada. Ale co czwarty kleryk w Europie jest Polakiem”.  Według ks. rektora Krzysztofa Pawliny (warszawskie seminarium) spadek powołań został w Polsce zatrzymany, bo  obecnie kształci się ponad 5 tysięcy alumnów, a to ok. 30 więcej niż przed rokiem, nie co czwarty, lecz co trzeci kleryk w Europie to Polak (Internetowy dziennik Katolicki 25 IV 2010). Ks. Pawlina stwierdza, że taka dezinformacja to odciąganie od seminarium. Jest dziwne oczekiwanie na silny spadek liczby powołań - dostrzega ks. Pawlina i dodaje, że media sugerują kapłanom pytania „Czy nie szkoda wam życia?” Ci sami dziennikarze, po tragicznej katastrofie samoloty prezydenckiego, próbowali koniecznie dotrzeć do kapłanów z pytaniami „jaki jest sens życia, skoro musimy umrzeć?”   Więc są potrzebni „specjaliści od życia wiecznego” - konkluduje ks. Pawlina - „Kapłan to ten, kto usłyszał Boga, a potem idzie z tym do swoich sióstr i braci...”

    Dziękuję Bogu za to, że trwam z radością i entuzjazmem w kapłaństwie, ciągle uczę się je przeżywać i wyrażać.      

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2010-05-16