ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 26 kwiecień 2019 roku

 LIST DO RODZICÓW (II)


Drabiną do nieba 15 XI 2009 (23) [440]

     Drodzy rodzice, dojrzewamy we wierze i stajemy się uczniami Chrystusa. Temu służy nasza roczna katecheza dla dorosłych przed I Komunią. Mówcie sobie: chcemy, powinniśmy doprowadzić dziecko do dojrzałości we wierze i ukształtować w nim ucznia Jezusa. Parafia chce wam w tym pomagać.
      W rodzinie dbacie o to, aby dziecko było zdrowe, ubrane, najedzone, bezpieczne, kochane; ale i rozbudzacie w nim potrzeby duchowe i religijne, pokazując jak przeżywać obecność i bliskość Wszechmocnego Boga, jak oddawać Mu cześć i Go wielbić, jak zachwyca.
      Pragniecie kształcić nawyki i motywy u swego dziecka, aby chciało być dobre, chętnie i codziennie pamiętało o Bogu, dziękowało Mu, przepraszało, żałowało, prosiło.
      Zachowujcie obyczaje roku kościelnego, uczestnicząc w niedzielnej i świątecznej Eucharystii,  spowiadając się co najmniej raz w roku, zachowując dni pokuty w piątki całego roku i w dniach całego Wielkiego Postu (nie tańcząc publicznie ani na dyskotece, uwzględniając taki styl, mówiąc o tym w szkole, skoro wszystkie prawie dzieci są ochrzczone, zachowując w rodzinie piątkowy post: zwykły bez mięsnych potraw od 15 roku życia; post ścisły bez mięsa, jedząc mniej, od 18 do 60 oku życia dwa razy w roku - w Środę Popielcową i w Wielki Piątek; i specjalny post eucharystyczny - od dnia przyjęcia I Komunii -nie  jedząc i nie pijąc godzinę przed przyjęciem Komunii św., nie dotyczy lekarstw).
      Na pewno chcecie, Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko zachowywało przykazania według takiej kolejności: najpierw nowe i własne przykazanie Jezusa o miłości (w N. Testamencie), potem 2 przykazania miłości (w St. Testamencie),  które uznał Jezus za największe w N. Testamencie, 10 przykazań Bożych w St. Testamencie, które potwierdził Jezus w N. Testamencie, zachęty i rady ewangeliczne Jezusa (najczęściej  zaczynające się ”jeżeli... jeżeli chcesz być doskonały...”), 5 przykazań kościelnych, wskazania katolickiej nauki społecznej o pierwszeństwie osoby ludzkiej i dobra wspólnego, o zasadzie równoczesnej sprawiedliwości i miłości, o wojnie i pokoju, o zdrowych relacjach w pracy i między ludźmi, o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o ważności małżeństwa i rodziny, którym mają służyć inni (w tym państwo) wg zasady pomocniczości, o wolności religijnej i sumienia itp.   i stanowisko Kościoła wobec wszystkich innych dyskutowanych problemach współczesnego świata.
      W sakramencie małżeństwa zapewnialiście, Drodzy Rodzice, że będziecie swe dziecko wychowywać po katolicku.  A prosząc o chrzest dziecka to potwierdziliście, zobowiązując się, aby dziecko wasze miłowało Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus, deklarując wyrzekanie się  grzechu, wszystkiego,  co do niego prowadzi, i szatana, który jest głównym sprawcą grzechu, wyznając też, że wierzycie w Boga Ojca Stworzyciela i w  Syna Jego Zbawiciela Jezusa,  i w Ducha Świętego...  Przypominam sobie i Wam tamto wyznanie (te fragmenty można realnie powtórzyć z Obrzędów sakramentu Małżeństwa i Chrztu). Dzieci w Wigilię Wielkanocy będą uczestniczyć w odnawianiu przyrzeczeń chrztu. Najkrócej: w naszych wyborach i w życiu stajemy zawsze obok Jezusa.  Król świata, Ukrzyżowany Jezus rozciąga siebie nad całą planetą i nad nami, jest naszym Zbawicielem.  
             
KS. FRANCISZEK KAMECKI

2009-11-15