ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 WROTA WYOBRAŹNI


Drabiną do nieba 31 VII 2016 (16) [688]

    Bez wyobraźni nie ma twórczości ani innowacyjności, nie ma rozwoju kultury. Dlatego ważna jest poezja, która rysuje obszary wyobraźni, do tego kształtuje język i jego pojemność.

    16 czerwca 2016 zaproszono nas na „Wrotach wyobraźni”, do nowej i wspaniałej Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej UKW w Bydgoszczy z olbrzymim parkingiem w parterowej części. Wysiadamy, szukamy drzwi i windy. Zaproszeni poeci: Wojciech Banach, ks. Franciszek Kamecki, Krzysztof Kuczkowski, ks. Jan Sochoń, Marek Kazimierz Siwiec, Zdzisław Pruss, Kazimierz Rink, Wiesław Trzeciakowski, a także prowadzący spotkanie profesor Marek Szulakiewicz z Torunia. Rozmawiamy i czytamy wiersze wokół trzech bloków tematycznych: „Poezja i poeta w kulturze współczesnej”, „Religia i poezja – współczesny powrót religii”, „Poezja a filozofia – inspiracje i spory”. W imieniu uczelni głos zabrał profesor Sławomir Kaczmarek, prorektor UKW ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (autor dwóch tomików poezji). Mówił, że jest zadowolony z inicjatywy Trzeciakowskiego, ponieważ debata o poezji we współczesnym świecie wydaje mu się niezwykle istotna i ważna dla ludzkiej tożsamości i kultury, prezentując też UKW jako uniwersytet otwarty, skory do dialogu.

    Prof. Marek Szulakiewicz, przewrotnie uzasadniając swoją obecność jako nie-poety, przywołał anegdotę popularnego krytyka i pisarza międzywojnia Karola Irzykowskiego. Napisał on krytyczną recenzję przedstawienia teatralnego. na co wzburzony autor sztuki: – Pan nigdy nie napisał takiej sztuki!... Na co Irzykowski odparł, że nie znosił też nigdy jajek, ale na jajkach się zna. Człowiekowi współczesnemu brakuje wymiaru metafizycznego. Zamyka się w aktualności, unika mierzenia się z tajemnicą własnego istnienia. Powinnością poety jest przywracanie słowa do debaty (prof. Szulakiewicz). Mimo olbrzymiej wiedzy szczegółowej i eksperckiej człowiek wciąż nie zna odpowiedzi na fundamentalne pytania o swoje miejsce w świecie i o ludzkie powinności (Marek Kazimierz Siwiec). Ks. Jan Sochoń mówił o poezji jako o sztuce ocalania języka. Krzysztof Kuczkowski żartował, że niegdyś popularny poeta Marian Piechal, podawał kilkadziesiąt definicji poezji. Praktykujący
poeta skazany jest na indywidualne poszukiwanie swojej definicji poezji. Poeta z Sopotu mówił o kryzysie współczesnej literatury i kultury. ludzie jak w wizji Ignacego Loyoli gromadzą się pod dwoma sztandarami: Chrystusa i Lucyfera. Wiesław Trzeciakowski, odwoływał się do tradycji romantycznej, szczególnie do Novalisa, którego w przeszłości udanie tłumaczył. – Literatura nie jest z tego świata – misją poezji jest ocalanie sacrum. Inni czytali swoje wiersze. Do religii i Boga nawiązał także profesor Szulakiewicz, który powiedział, że współcześni fizycy kwantowi dowodzą, że Bóg nie może nie istnieć. Temat olbrzymi i ważny.

    Papież Franciszek kolejny raz otwierając wrota wyobraźni ukazuje perspektywy ostateczne, nie tylko młodym - wszystkim. Bez języka poezji trudno skutecznie mówi o entuzjaźmie w sprawach nadziei, miłosierdzia i Pana Boga. Szanujmy poezję, bo bez niej nie da się ewangelizować.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2016-07-31