ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 NOWOŚĆ W ODWADZE I POKORZE


Drabiną do nieba 31 I 2016 (3) [675]

     Spróbujmy widzieć ewangelizacyjne papieskie zachęty do odwagi i pokory w obszarze Polski.

     Polski katolicyzm cechuje znacząca stabilność (według najnowszych analiz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego). Jest to katolicyzm odważny i pokorny.

     Mniej więcej od 7. lat ok. 40 proc. Polaków uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii i ok. 16 proc. przyjmuje Komunię świętą. Ponoć to efekt m.in. aktywnego duszpasterstwa parafialnego. Najbardziej religijne to diecezje południowo wschodnie: tarnowska (70,1 proc.), rzeszowska (64 proc.), przemyska (59,6 proc.). Najniższy odsetek osób regularnie uczestniczących w Eucharystii to diecezja łódzka (24,8 proc.), szczecińsko-kamieńska (24,9 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeska (25,8 proc.). Gdyby wziąć pod uwagę inne parametry czyli tzw. zaangażowanie katolików w życie parafii to zaledwie 8 proc. (w 2014). To stawia nas w pokorze przed Bogiem. Pytamy: co to jest zaangażowanie w parafii? Czy to sprzątnie przy kościele, czy bycie szafarzem nadzwyczajnym Komunii, czy śpiewanie w scholi czy prowadzenie poradnictwa rodzinnego? Ile osób katechizuje w parafii? Czy wożą księdza po kolędzie? Co wykonują samodzielnie katolicy coś dla parafii: w liturgii, w dobroczynności, tworząc grupy itp. ?

     Niespodziewanie papież Franciszek odwiedził niedawno sanktuarium franciszkanów w Greccio, gdzie św. Franciszek urządził pierwszy żywy żłóbek, modlił się przy szopce i wygłosił krótkie rozważanie do zaskoczonych uczestników diecezjalnego spotkania młodzieży. Była wśród nich grupa muzułmańskich uchodźców wspieranych przez diecezję. Wskazał na znak gwiazdy, za którą poszli Trzej Królowie. „Niebo jest przecież pełne gwiazd, czyż nie tak? Jednak oni zobaczyli tę jedyną, wyjątkową, która popchnęła ich, by zostawić wszystko i podjąć drogę prowadzącą nie wiadomo dokąd... To jest znak. Jeśli w naszym życiu nie znajdujemy wyjątkowej gwiazdy, która wzywa nas do większych rzeczy,... Wówczas musimy prosić o łaskę odkrycia tej gwiazdy, którą Bóg dziś chce nam pokazać, ponieważ ona poprowadzi nas do Jezusa”. Niewinne dziecko w stajni...wzywa nas do odkrywania Boga w maluczkich, ubogich, odrzuconych przez społeczeństwo i zagubionych w życiu. Bóg się uniżył, umniejszył - to moje częste nauczanie i ulubione - by być jednym z nas, by iść przed nami. Małość, można powiedzieć pokora Boga, która przeciwstawia się dumie, samowystarczalności, pysze... Ta łagodność dziecka jest kolejnym znakiem. Czy moje życie jest łagodne, pokorne, bez zadzierania nosa i zadęcia? Te znaki - odwaga szukania wielkiego wszechmocnego Boga i pokora małości w narodzeniu Jezusa - to znaki, których brakuje nam w życiu:” Odkryć gwiazdę, jaką Bóg ma dla mnie, a ta poprowadzi mnie do Niego” (Deon).

     Przy pięknej pogodzie i ciepłej Zjazd skautów Europy w Chojnicach 19 grudnia z mszą koncelebrowaną w bazylice (której przewodniczyłem) i z teatrem bajek, z przyrzeczeniami wilczków i harcerzy przed bazyliką, przede wszystkim z przyrzeczeniem Fiat odpowiedzialnej panny Kingi Pawlak (organizatorki zjazdu) pokazał odwagę młodych w realizacji wartości Bóg Honor Ojczyzna i wartości chrześcijańskiej Europy. Ci mali - pokorni - okazali się wielcy. Zawstydzali nas dorosłych swoją odwagą i wyznaniem wiary. Miejscowy dziekan ks. prałat J. Dawidowski odbiera Fiat od Kingi. Potem w gmachu szkół katolickich zostaliśmy objęci troską uroczej pani dyrektor Marianny Ziarno. Tam przy kawie i jedzeniu śpiewaliśmy kolędy, i w ciasnocie nadmiernej liczby uczestników wędrował opłatek z życzeniami Dzieciątka Jezus, uściski, rozmowy, pogaduszki, radość i tzw. wymiana doświadczeń i pokoleń.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2016-01-31