ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 W ULEWIE Z MYŚLAMI PAPIEŻA FRANCISZKA


Drabiną do nieba 16 VIII 2015 (17) [683]

     Tego lata dwie gwałtowne ulewy przeżyłem w lipcu.

    Przebywając w miejscu wieloletnich obozowisk namiotowych w Borach Tucholskich, podczas mszy polowej, kiedy na szczęście las chronił nas przed równoczesną wichurą, nie pozwalając na zapadnięcie się większego namiotu nad miejscem celebry liturgicznej. Trwaliśmy razem, lało gwałtownie, woda wchodziła coraz głębiej w sandały, spływając po plecach. Mówienie homilii wypadło w środku ulewy. Ja siedząc, trzymałem w ręku mikrofon, z którego głośniki mocno roznosiły głos homilii. Rezygnując z przygotowanego rozważania, zacząłem improwizację o wodzie, o encyklice Franciszka Laudato si. „Laudato si, mi’ Signore - Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra... «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami», I papież protestuje, bo tej siostrze wyrządzamy zło poprzez rabunkową eksploatacją dóbr. „Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia”.

      Szczególnie „czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi (...). Źródła słodkiej wody zaopatrują rolnictwo, hodowlę oraz przemysł, jej jakość wpływa na nasze zdrowie. Będąca do dyspozycji woda przez długi czas pozostawała na stosunkowo stałym poziomie, ale obecnie w wielu miejscach popyt przewyższa zrównoważoną podaż (...). Duże miasta, które są uzależnione od znaczącego poziomu gromadzenia wody (...) Z niedostatkiem wody mamy do czynienia szczególnie w Afryce, gdzie duża część ludności nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej lub cierpi z powodu suszy (...). Szczególnie poważnym problemem jest jakość wody dostępnej dla ubogich, co powoduje każdego dnia śmierć wielu osób. Pospolite wśród ubogich są choroby związane z wodą (...) ze stanem sanitarnym i niedostatecznymi zasobami wody, stanowią istotny czynnik zachorowalności i umieralności niemowląt. Warstwy wodonośne w wielu miejscach są zagrożone zanieczyszczeniami, jakie powodują pewne działania wydobywcze, rolnicze i przemysłowe, zwłaszcza w krajach, w których nie ma odpowiednich regulacji i kontroli. Mamy tu na myśli nie tylko ścieki fabryczne. Detergenty i środki chemiczne stosowane przez mieszkańców w wielu częściach świata płyną do rzek, jezior i mórz.(...)

      Podczas gdy stale pogarsza się jakość wody, którą dysponujemy, to w niektórych miejscach rozwija się skłonność do prywatyzacji tych szczupłych zasobów, stających się towarem, podporządkowanym prawom rynku. W rzeczywistości dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka (...) Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej(...). Mamy do czynienia z marnotrawieniem wody nie tylko w krajach rozwiniętych (...) problem wody jest częściowo kwestią edukacji i kultury, bo nie ma świadomości wagi tych zachowań w kontekście wielkiej nierówności.(...) Zwiększenie niedoborów wody spowoduje wzrost kosztów żywności i innych produktów wymagających jej użycia.(...) kontrola wody przez wielkie światowe korporacje stanie się głównym źródłem konfliktów w tym wieku”.

      Tyle o encyklice, o której cośkolwiek w Polsce zbyt cicho. Temat wody w lipcu powrócił po raz drugi podczas mszy w kościele, kiedy gwałtowne strugi ulewy grzmociły w oknach i po miedzianym dachu, który nas chronił cudownie i rozbudzał w nas myślenie ostateczne. Przecież ku wieczności idziemy. „Panie obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliowości, pokoju, miłości i piękna. Pochwalony bądź, Panie. Amen” (Druga z dwóch dodanych modlitw Franciszka w encyklice).

ks. FRANCISZEK KAMECKI

2015-08-16