ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 STAROŚĆ - PODRÓŻ Z BILETEM W JEDNĄ STRONĘ


Drabiną do nieba 21 VI 2015 (13) [579]

     W młodości różne klasztory przyjmowały na rekolekcje lub na medytacyjny pobyt, czasem bardziej turystyczno-kulturalny. Zawsze interesowałem się teatrem, uważając go za syntezę literatury, słowa, scenografii, muzyki, rozmowy między aktorami na ważny temat, niekiedy w konwencji humorystycznej. Dlatego wielokrotnie mieszkałem w Krakowie na ul Reformackiej 4 albo w Warszawie na Senatorskiej (lub w Romie). W Krakowie Klasztor św. Kazimierza jest dzisiaj Domem Głównym Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Tam mogłem odprawić mszę, najeść się i spać. Cały dzień wędrując po kościołach i muzeach, a wieczorem w teatrach śledziłem przenikanie wielości w jednym (Stary, Słowackiego, Ludowy w Nowej Hucie). Niektóre sztuki pamiętam do dziś np. „Żegnaj Judaszu” Iredyńskiego, „Dziady” w reżyserii Swinarskigo, jednoaktówki Mrożka w Ludowym.

     Specjalnie pojechałem (bo podróże kształcą także starszych ludzi) na III Kongres nowej ewangelizacji przy sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu k. Piły. Tematyka „Skarb w roli”. Wysłuchałem referatów bpa Wiesława Śmigla i Edwarda Dajczaka o sytuacji religijnej na wsi polskiej - zróżnicowanej w zależności od regionu, i o tym, jak należy łączyć stare z nowym, nie burząc tego co jest w religijności, a dodając nowe inicjatywy. Atmosfera śpiewu i modlitwy panowała w całym wielkim namiocie na łące. Radość udzielała się uczestnikom. Ja sprawdzałem w swej głowie (taki rachunek sumienia) moje skromne wysiłki na wsi. Akurat dzielono się doświadczeniem o ewangelizacji wsi, o wspólnotach, o potrzebie liderów, animatorów. . Wniosek: istnieje pilna potrzeba „formacji wszystkich: osób duchownych i konsekrowanych do współpracy ze świeckimi, świeckich do rozeznawania osobistych darów duchowych - w tym do posługi liderów. (...) Wyrażamy wdzięczność diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z jej biskupem Edwardem Dajczakiem za gościnność i świadectwo żywej wiary (DEON).

     Inna podróż: Pelplin. XX Festiwal Pomorski Poezji im. ks. Janusza St. Pasierba, gdzie słuchałem recytacji, poezji śpiewanej, oglądając spektakle słowno-muzyczne. Duch i realność pana dyrektora LO im.ks. Janusza St. Pasierba Bogdana Wiśniewskiego panowały nad całością festiwalu w szkole i w Domu Kultury. Znaczenia festiwalowi dodawały takie osoby jak opiekunka i znawczyni spuścizny wszystkiego o Pasierbie pani Maria Wilczek, aktorzy Wybrzeża pani Elżbieta Goetel i Jerzy Kiszkis, poeta, reżyser i pedagog pan Jerzy Binkowski z Białegostoku, poeta i profesor Wojciech Kudyba z UKSW i inni. Stamtąd zabraliśmy ze sobą mądrość Pasierba i jego poezję, z którą można podróżować na starość po nieprzespanych nocach.

     No, na koniec podróżowania adaptacja „Generała” Jarosława Jakubowskiego w Galerii Autorskiej w Bydgoszczy, przygotowana przez aktora, podróżnika, fotografa i profesora Mieczysława Franaszka ze studentkami i studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prawie monologi generała Jaruzelskiego, ale temat ponadczasowy, uniwersalny - osobiste mocowanie się ze sobą, problem wyborów, moralne zakręty, przeczucia, decyzje i lęki, ocena siebie i narodu, ja wobec siebie i narodu... Będąc w początkach starości można siebie analizować i robić wobec siebie rachunek sumienia. Dobry dramat i dobra komedia. Brawo, Jarek, oklaski. Niech ci Bóg błogosławi w dalszym rozwoju twórczości.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2015-06-21