ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
środa, 24 kwiecień 2019 roku

 IX ZJAZD SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II


Drabiną do nieba 25 V 2014 (11) [552]

     Entuzjazm wokół kanonizacja Jana Pawła II trwa. W Polsce jest już 1230 szkół imienia Jana Pawła II.

     Chcę tu pochwalić majowy IX zjazd 7. szkół im. Jana Pawła II powiatu świeckiego pod patronatem starostwa i osobiście pani starosty Marzeny Kempińskiej. Przedstawiciele Tych szkół zjechali się do Gruczna, gdzie gospodarzem była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i jej nauczyciele, którzy zespołowo zaprojektowali program zjazdu i go zrealizowali. Więc najpierw przybywając z pocztami sztandarowymi do zabytkowego kościoła (z r. 1876, prezbiterium z I połowy XVIII w.) wszyscy uczestniczyli we mszy św. , w której mówiłem o sporcie w życiu Karola Wojtyły, bo ten aspekt był tematyką zjazdu. Kliknąłem w internet w hasło „Jan Paweł II a sport” i od razu pojawiła się Wanda Rutkiewicz, która w dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. zdobyła jako pierwsza kobieta z Europy najwyższy szczyt świata Mount Everest. Podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu 10 czerwca 1979 roku w Krakowie, w czasie spotkania z Wandą Rutkiewicz powiedział papież: "Dobry Bóg tak sprawił, że tego samego dnia obydwoje weszliśmy tak wysoko". W swojej teologii ciała papież pokazywał harmonię między ciałem a duszą oraz konieczność treningu. Mamy od siebie wymagać nawet wtedy, kiedy inni nie wymagają. Tow. Naukowe KUL wydało pożyteczny album ks. Jerzego Grześkowiaka pt. "Chwalcie Boga w waszym ciele” - I cz..:Wierzyć wszystkimi zmysłami. II cz.: Ciało i emocje - przeszkoda czy pomoc w wierze? Zjazd w swoim programie akcentował myśli papieskie i cytaty. W biegach na orientację znajdowali punkty na mapie - najczęściej trzy miejsca - skąd zabierali zadania w kopertach, układając z nich papieską myśl, odczytując ją - razem z innymi grupami nad strugą przy Młynie. Przygotowano też tradycyjny bieg patrona na czas, w którym dzieci szkolne rywalizowały ze sobą. Puszczano strugą malutkie kajaki, wykonane przez uczniów poszczególnych szkół, ze zdaniami wyjętymi z twórczości papieża,. I na koniec od tego IX zjazdu z listem Wisłą do Gdańska pocztą morską popłynęła butelka, w której nadzieja na rozpowszechnianie papieskich słów i papieskiej świętości. Niech płynie, po co rzeka miałaby płynąć pusto.

W przepięknej pradolinie Wisły i w zielenie wokół Parku krajobrazowego przy starym Młynie z r. 1888 przy szkolnej grochówce i urozmaiconym jedzeniu hałasowały i uśmiechały się dzieci, młodzież, a nauczyciele i inni zaproszeni goście prowadzili długie rozmowy. Przecież łączy nas wiele, a szczególnie teraz nas zobowiązują papieskie inspiracje i wartości potrzebne nie tylko w szkole.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2014-05-25