ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 ŚWIATŁO CHRYSTUSA Z PAPIEŻEM


Drabiną do nieba 27 IV 2014 (9) [550]

      Nie tylko „może się mylę”, ale na pewno myli się, bardzo się myli pani prof. Magdalena Środa, gdy pisze o strasznej martwej ciszy,”która coraz szczelniej otacza postać papieża” (GW 9 IV 2014). Jest przecież inaczej. Nie ma ciszy. Sięgamy do papieskiej bogatej twórczości, do jego pism i wypowiedzi, do jego książek, encyklik i adhortacji oraz homilii i kazań. Pracują instytuty im. Jana Pawła II. Organizuje się sympozja wokół analizy myśli papieskich. Liczne szkoły chciały mieć patrona papieża i mają ten ideał na swoich sztandarach, tworząc rodziny szkół papieskich, wyznaczając sobie zadania, zjazdy i konkursy, podczas których uczniowie i nauczyciele pochylają się nad dorobkiem i mądrością nie tylko w dziedzinie teologii i ewangelizacji, ale i widząc myślenie papieskie w horyzoncie humanistycznym i ogólnoludzkim. Pisze się magisteria i doktoraty, przygotowuje się recytacje, inscenizacje i wykłady o świętym Janie Pawle II. Jego encykliki „Fides et ratio” i „Veritatis splendor” były szeroko dyskutowane, zwłaszcza w USA. I inne dokumenty, może nie do końca przyjęte, wybiegające w przyszłość, potrzebują czasu na ostateczną akceptację. Są propozycjami nowego świata, który możemy tworzyć wiarą i rozumem. Bez totalitaryzmów, bez kapitalizmu, lecz według umiarkowanej wolności i solidarności. Maksymalny ideał dla człowieka i narodów powinien błyszczeć jak prawda. Jest nim Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Nas też ta wizja zdumiewa i zachwyca. Aktualność Jana Pawła II pokazują też twórcy filmów dokumentalnych i fabularnych.

     Parafie także - a jest ich ponad 10100 w Polsce - wspominają często najnowszą historię Kościoła z Janem XXIII, Pawłem VI, Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i obecnym Franciszkiem. W mojej parafii gromadziliśmy się przez ponad 20 lat każdego 16 dnia miesiąca o godz. 21.00 na apelach papieskich, których treścią były wypowiedzi papieskie, modlitwy za Ojczyznę pod patronatem zamord. ks. Jerzego Popiełuszki (dzisiaj błogosławionego) z śpiewami maryjnymi. Przygotowywała je i prowadziła katechetka mgr Ewa Dyjach. Razem ze śmiercią papieża r. 2005 umarły nasze apele. W czasie ostatnich kolęd w każdym mieszkaniu (oprócz cukierków dla dzieci i rocznego sprawozdania finansowego) zostawialiśmy broszurkę „Kanonizacja Jana Pawła II” - rozprowadzając ok. 800 egzem. Trwałą pamiątką polskiego papieża i dnia kanonizacji będzie w naszym kościele 6 pozłacanych płaskorzeźb przedstawiających 5 tajemnic światła plus 6. jako tajemnicę Kościoła z papieżem trzymającym w reku różaniec (autorem rzeźbiarz mgr Ryszard Kaczor). Wokół tych płaskorzeźb będzie potem czwartkowe nabożeństwo wielkanocne z aklamacja „Światło Chrystusa!- Bogu niech będą dzięki!”

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2014-04-27