ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 DZIEŃ PAPIESKI


Drabiną do nieba 13 X 2013 (21) [536]

     Od stu lat wyraźny chrystocentryzm zapanował w myśleniu chrześcijańskim. Pius X pozwalał dopuszczać przedszkolne dzieci do wczesnej Komunii św. (moi dwaj bracia Feliks i Andrzej po II wojnie światowej byli przyjęci do wczesnej Komunii w wieku 7 lat przez ks. Pawła Rynkowskiego). Mocne są słowa bł. Jana Pawła II, że bez Chrystusa nie możemy zrozumieć siebie ani nie potrafimy zrozumieć Polski. W adhortacji Catechesi tradendae celem katechezy oprócz doprowadzenia do dojrzałości we wierze jest też uczynienie uczniami Chrystusa. Benedykt XVI napisał aż trzy tomy o Jezusie z Nazaretu i w nich odpowiada, co go fascynuje w Osobie Jezusie Chrystusie. Wspaniała lektura. Papież Franciszek - objaśniając życie ludzkie - prosi, aby koniecznie do swego życia dodawać Jezusa.

     Peter Seewald - dziennikarz, pisarz. Zadeklarowany ateista, który po przeprowadzeniu serii wywiadów z kard. Josephem Ratzingerem wraz z rodziną powrócił do Kościoła katolickiego i zafascynował się Jezusem Chrystusem. Znamy jego bestsellerowy wywiad z papieżem Benedyktem XVI Światłość świata: papież, Kościół i znaki czasu. Dziś jeden z najbardziej znanych autorów religijnych w Niemczech. Na polskim rynku są jego najpopularniejsze publikacje: Sól ziemi, Bóg i świat, Kiedy znów zacząłem myśleć o Bogu, Benedykt XVI: portret z bliska. Pyta on: co wiemy o Jezusie z Nazaretu? jak należy czytać teksty biblijne, aby odszyfrować ukryty w nich kod? W tych pytaniach i odpowiedziach rysuje dynamiczny i fascynujący obraz Jezusa Chrystusa, jakiego jeszcze nie było. Znakomity styl pisania.

      Jaki jest Jezus w dwa tysiące lat po śmierci na krzyżu? Nie asceta, choć żyje biednie. Idzie z przebaczeniem do świata uwikłanego w spiralę przemocy i nienawiści. Tłumy wokół niego, chociaż chętnie lubił samotność. Krytyczny, ale nie dążył do przejęcia władzy. Znał żydowskie prawo, a nie był nigdy uczniem któregoś z rabbinów. Niezwykła i wyszukana mądrość. Dla niego ważniejsi jednak ubodzy w duchu niż uczeni. Uzdrawiał i czynił cuda, ale nie chciał uwolnić się od cierpienia okrutnej śmierci.

     Chrześcijanin zawsze musi pamiętać, że centrum jego życia jest Jezus Chrystus - podkreślił papież Franciszek i zachęcił do przezwyciężania pokusy bycia "chrześcijaninem bez Jezusa", czy też chrześcijanami poszukującymi pobożności bez Jezusa lub sensacyjnych objawień prywatnych. „ Jeśli Jezus nie będzie w centrum, to zajmie je szereg innych rzeczy. Dlatego też spotykamy wielu chrześcijan bez Chrystusa”. „Zasada jest prosta - mówi Franciszek - ważne jest jedynie to, co prowadzi ciebie do Jezusa, ważne jest też tylko to, co pochodzi od Jezusa. Jezus jest centrum, jest Panem”.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2013-10-13