ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 EKSPERYMENTY W POLSKIEJ SZKOLE


Drabiną do nieba 15 IX 2013 (19) [534]

     Proponowany przez polskich biskupów III Tydzień Wychowania w dniach 15 - 21 IX 2013 wydłuży refleksję i modlitwę wokół młodego pokolenia i wokół instytucji zajmujących się wychowaniem. Za mało reagujemy na wadliwe konstrukcje dydaktyczne i psychologiczne. Grzecznościowo nie mówimy „stop” i dalej toczy się walec polskiej oświacie w złym kierunku, niszcząc tradycję i i dotychczasowe osiągnięcia poprzez nieustanne eksperymentowanie. Umierający pedagog mówił mi, że zmiany nie mogą być tak szybkie i tak dalekie, iż poprzednie pokolenie gubi się zupełnie w tej reformie. Nawet babcia powinna podczas przeglądania podręczników coś kojarzyć sobie, ze wzruszeniem wspominając swoją szkołę.

     Trzeba też uodpornić się wobec fałszywych poglądów. Religia bowiem w szkole nie jest żadną klerykalizacją, lecz częścią ogólnego wykształcenia, aby rozumieć lepiej sztukę religijną - literaturę, obrazy, rzeźby, architekturę, muzykę oraz obyczaj, codzienność i niedzielę. Religia nie kwestionuje wychowania seksualnego, widzi je jako część całego wychowania w rodzinie.

     Nie ma uzasadnienia, by co kilka lat zmieniać gwałtownie podstawę programową i podręczniki. Chyba jedynie w informatyce i w obsłudze komputera, internetu., telefonu komórkowego. Ta szkodliwa nadgorliwość to wyciąganie z portfela rodziców wciąż nowych i niemałych pieniędzy, to zasilanie obrotnych wydawnictw. Zamiast sprzedawać stare podręczniki - jak było dawniej - przy tym ucząc się kupna - sprzedaży, teraz tego nie można, bo co chwila są nowe, inne podręczniki. Niby lepsze. Krytycy jednak kwestionują „to lepsze”, mówią, że szkoła polska powoduje baranienie dzieci. Że to zbyt wielki eksperyment, bo to nie tylko utworzenie gimnazjów i prowadzenie doświadczenia na sześciolatkach... Minister edukacji chce też eksperymentować przy nauczycielach (Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita, 2 IX 2013).

     Aż milion uczniów (na 4,6 miliona) ma objawy depresji, co jest sytuacją wyjątkową na świecie – mówi prof. Philip Zimbardo (zob. Rzeczpospolita jw.). Są to lęki, obniżony nastrój, utrudniony kontakt z rówieśnikami. Z tego powodu coś ważnego i to od zaraz trzeba zmienić w systemie edukacji na każdym poziomie od szkół podstawowych po uczelnie wyższe - wg prof. Zimbardo. Ten profesora, autor słynnego eksperymentu więziennego, wyjaśnia, że powodem depresji wśród dzieci i młodzieży są m. in. odepchnięcie ich przez rodzinę, kolegów, ale przede wszystkim przez szkołę. „Uczeń czuje się upokorzony, gdy nauczyciel się z niego śmieje, wytyka mu słabe punkty” – mówi tenże profesor. (...) „W wielu szkołach amerykańskich logika pracy z uczniami jest akurat odwrotna – nauczyciel szuka mocnych stron ucznia i stara się je
rozwinąć” (Artur Grabek, Jędrzej Bielecki - Rzeczpospolita jw).

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2013-09-15