ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 TROSKA O DUSZĘ


Drabiną do nieba 21 VII 2013 (15) [530]

      Zatroskani o duszwyjedajna rekolekcje podczas wakacji np. do klasztorów. Rekolekcje majministranci. Take młodzieoazowowa Ruchu „wiatło- ycie” ks. Fr. Blachnickiego. U mnie sw lipcu studenci i absolwenci KUL - wspólnota „Wieczernik” (wg idei pallotynów). Mona poza parafiprzey„lepsze” uczestnictwo we mszy niedzielnej lub codziennej, mona gdzie indziej usłyszelepsze kazanie i radosnego duchownego.

       
        Ks. Tomas Halík t
łumaczy, abymy nie denerwowali siubywaniem wierzcych, bo i tak jestemy solą świata. A "soli nie musi byduo". By miepostawsoli, trzeba bypokornym, nie konformistycznym. Chrzecijastwo nie musi miewymiaru masowego (wg Halika). Benedykt XVI - jeszcze przed abdykacj- mówił, e chrzecijanie w Europie jako mniejszość powinni stawasi"mniejszocikreatywn". Ks. Halík zauwaa, e Kociół nie jest juani jedynym, ani najsilniejszym graczem w Europie. Pokornie i z „odwagprowadzi ku prawdzie". Aleksandra Klich przewrotnie pisze o Halíku, e on "wierzy w Boga, który napije sipiwa z gejem, zataczy z lesbijk, ułoy klocki z dzieckiem urodzonym dziki metodzie in vitro".


       Ale od czasu wypowiedzi Halika i komentarza Klich sytuacja si
szybko zmienia. Juinaczej widzimy Watykan i prymat papieski. W Watykanie mieszka dwóch papiey. Po 62 dniach z Castel Gandolfo do Watykanu powrócił papiesenior Benedykt XVI. Powitał go jego nastpca, papieFranciszek. Czy ta sytuacja wzmocni trosko duszEuropy?


        Cz
łowieczestwem i serdecznocipapie- „umiech Watykanu” (wg prasy hiszpaskiej) - w kilku dniach przybliył do Rzymu znaczco bardziej wierzcych i niewierzcych. Łagodnocii pokorchce przezwyciężyułudy i nienawiść świata. Jest walka midzy miłocido Chrystusa a nienawiciksicia tego wiata. Jezus „ocalił nas ze wiata, wybrał nas: czysta łaska! Poprzez swoją śmier, swoje zmartwychwstanie, wyzwolił nas od władzy wiata, z władzy szatana, z władzy ksicia tego wiata. Std włanie bierze sita nienawiść: jestemy zbawieni. A tamten „książe nie chce, abymy zostalimy zbawieni, nienawidzi". (...) On kusi nas: «popełń to małe oszustwo ... to nic, jest takie nieznaczce» (...) «Ale...jestedobry: moesz to zrobi». Kusiciel jest pochlebci zmikcza nas pochlebstwami. Tak czyni, a my póniej wpadamy w pułapk" - zauwaył papie."Moecie mnie pyta: «Ojcze, jakbroniobronisiprzed tym uwodzeniem (...) Jest to ta sama bro, jakiej uywał Pan Jezus: Słowo Boe, nastpnie pokora i łagodność. (...) Jego Prorok mówi: «Jak baranek na rzeprowadzony». Nie krzyczy, nic - pokora. Pokora i łagodność. Oto jest bro, której nie toleruje książę tego wiata i duch tego wiata, bo jego propozycje to propozycje władzy doczesnej, prónoci, propozycje bogactwa niesprawiedliwie zyskanego”... - powiedział papieFranciszek. Dodał, e ta nienawiść świata bierze sistd, e Pan Jezus nas zbawił. Wskazał, e naszbronijest pozostawanie zawsze owcami, gdywówczas mam pasterza, pozostajemy ludmi łagodnymi i pokornymi.


KS. FRANCISZEK KAMECKI

2013-07-21