ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
wtorek, 26 marzec 2019 roku

 PAPIEŻ CZYŚCI DIALOG i WIARĘ


Drabiną do nieba 28 IV 2013 (9) [524]

      Z pierwszych wypowiedzi wynika, że papież Franciszek odsłania wierzącym dialog i wiarę. Dialog jako konieczne otwarcie się na świata, zwłaszcza na świat ubogich. W tym dialogu wiara musi się przestawiać czysto, skromnie, ubogo i wiernie.

      Do wyjścia Kościoła na zewnątrz, udania się ku peryferiom oraz wzrastania w szczerości i prawdzie - informuje Katolicka Agencja Informacyjna Katolicka opisując, co papież Franciszek powiedział do do biskupów Argentyny, przepraszając zgromadzonych za nieobecność na sesji plenarnej w Pilar (Watykan 19 IV 2013 - z KAI).

       "Kościół, który nie wychodzi na zewnątrz, wcześniej czy później zapada na chorobę z powodu skażonego powietrza pomieszczeń, w których się zamknął" - napisał Ojciec Święty. jednocześnie wyznał, że choć niekiedy wyjście na ulicę może narazić na wypadek, to "woli on znacznie bardziej Kościół po wypadku, niż chory".

       Typowe choroby Kościoła według papieża Franciszka to koncentrowanie się jedynie na sobie samym i brak troski o relacje z innymi rzeczywistościami. "Narcyzm jest zły bo prowadzi do duchowej światowości i wyrafinowanego klerykalizmu". Taka postawa nie pozwala na doświadczenie radości ewangelizowania. Papież Franciszek prosił rodaków o modlitwę, aby nie wbił się w pychę i umiał "słuchać tego, czego pragnie Bóg, a nie tego, co ja"(KAI).

     "Wiara jest darem, który rozpoczyna się od spotkania z Jezusem, prawdziwą osobą a nie jakimś «bogiem rozproszonym», jakimś «bogiem w sprayu» - powiedział papież Franciszek podczas Mszy św. w Domu Świętej Marty (18. IV 2013). Obecni byli pracownicy włoskiej policji - Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie, których (powitani przez substytuta w Sekretariacie Stanu, abp Giovanni Angelo Becciu). Bóg jest konkretną osobą.(...) wiara w Niego rodzi się że spotkania, będącego namacalnym doświadczeniem.(...)Wielu mówi , że "wierzy w Boga, ale chodzi o to w jakiego Boga wierzymy? Nie wierzymy w jakiegoś «boga rozproszonego», jakiegoś «boga w sprayu» , który miałby być wszędzie po trosze. Wierzymy w Boga, który jest Ojcem, Synem, Duchem Świętym. Wierzymy w Osoby Boskie, a kiedy rozmawiamy z Bogiem, to rozmawiamy z Osobami: Ojcem, Synem lub Duchem Świętym - taka jest nasza wiara" stwierdził papież.

        „nikt nie może do Niego przyjść, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Wskazują one, że "pójście do Jezusa, znalezienie Jezusa, poznanie Jezus jest darem udzielanym przez Boga.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2013-04-28