ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 PRZEBACZENIE I POJEDNANIE


Drabiną do nieba 2 IX 2012 (18) [507]

     Tysiąc lat po rozłamie Kościoła największa wspólnota chrześcijan prawosławnych obrządku wschodniego przemówiła jednym głosem z czwartym pod względem liczby członków Kościołem katolickim w Europie. To dokument „Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji”, co podpisali 17. sierpnia 2012 patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl I i Przewod. Konferencji Episkopatu Polski arcbp Józef Michalik na Zamku Królewskim w Warszawie. To przesłanie o pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego. "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem" - głosi dokument. - "Każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku powinien widzieć przyjaciela i brata". Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale wyrzeczenie się zemsty i nienawiści oraz włączenie się w budowanie zgody i braterstwa.

     Cyryl I powiedział: "Wiara nasza mówi, że powinniśmy pokonać negatywne stereotypy historyczne; powinniśmy się nawzajem szanować, ufać sobie nawzajem, dzięki czemu otworzymy perspektywę rozwoju w ramach solidarności i miłości chrześcijańskiej" . „Grzech jest głównym źródłem wszelkich podziałów, także między narodami". Wspaniałe przypomnienie Ewangelii Jezusa.

      Może radykalni z prawicy w Polsce złagodzą swoją antyrosyjskość, która nie powinna być nigdy częścią patriotyzmu. Niestety, już są głosy na nie. Bo nie podpisano przesłania w świątyni. Bo nie odmówiono «Ojcze nasz»... Bo nawet nie uczyniono znaku krzyża (w Gazecie Polskiej Codziennie). Bo ponoć Cyryl I to agent KGB. Takim poglądom wprowadzającym czytelników w błąd przeciwstawia się ks. Dariusz Kowalczyk SJ. Bogu dzięki, arcbp Michalik już wcześniej zabrał głos i odciął się od spiskowej teorii zamachu w katastrofie smoleńskiej. A teraz przyjął z rąk Cyryla I obraz Matki Boskiej Smoleńskiej (też z historii obronną i narodową podobną do Jasnej Góry). Obraz będzie w ważnym miejscu.

      Kiedyś - według powieści Dostojewskiego "Idiota" - małżeństwo z Polakiem i przejście na katolicyzm uważano za gorsze od śmierci. Dzisiaj „Szanujemy przekonania innych, ale nie możemy tkwić w przeszłości” – mówił abp Henryk Muszyński. Głosy przeciwne są nadal na transparentach prawicowych demonstracji np.: „Fałszywe pojednanie ma przykryć sowieckie zbrodnie NKWD i KGB na Polsce i Polakach”.

      Z Jasnej Góry biskupi skierują niebawem komunikat o pojednanie Polaków i Rosjan. W tej chwili przecież sami - bez czekania na wskazówki -spotykając każdego Rosjanina na rynku lub gdzie bądź możemy traktować jak brata i przyjaciela - jak zaleca portal jezuicki DEON.pl - Uśmiechnijmy się do niego i powiedzmy mu na początek, gdzie tu można dobrze zjeść. Albo przyjmijmy go na nocleg jako Ukraińca, Białorusina lub Litwina – jak u nas podczas VII Festiwalu Smaku, przez który od 18. - 19. sierpnia przespacerowało ok. 40 tysięcy turystów oblizujących się smakami i urodą krajobrazu.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2012-09-02