ewangelizacja.net

Felietony > Felietony "Pielgrzym"
wtorek, 23 kwiecień 2019 roku

 PRYMICJE BISKUPIE W GRUCZNIE


Drabiną do nieba 28 IV 2012 (9) [498]

     Po święceniach biskupich w Pelplinie (konsekracji) kolej na prymicje biskupie w Grucznie w sobotę 28 kwietnia 2012 o godz. 12.00.

      W programie: wprowadzenie nowego biskupa ks.dra hab.Wiesław Śmigla od bramy ogrodzenia, przywitanie i gratulacje w kościele słowami różnych przedstawicieli i grup, uroczysta msza pod przewod. biskupa z udziałem znanych księży i z dekanatu, zaraz po mszy program poetycko-muzyczny bydgoskich aktorów Romy Warmus i Eugeniusza Rzyskiego z wierszami biskupa, po wyjściu z kościoła inne gesty życzliwości, gratulacje i wspomnienia przeplatane w plenerze orkiestrą młodzieżową „Płomyki” z kapelmistrzem Adamem Idzińskim oraz dalsze biesiadowanie w domu katechetycznym dla krewnych księdza biskupa i zaproszonych gości, a także w plenerze dla wszystkich grochówka, kiełbaski, bigos, ciasto, drożdżówka, i napoje, a w podziemiach domu katechetycznego zespół Tomka Pawłowskiego i tańce dla dzieci, młodzieży, uczestników dawnych obozowisk namiotowych i wycieczek, w których brał udział ks. biskup Wiesław. Chcemy świętować. Radujmy się i weselmy, z wdzięcznością Bogu dziękując za dar biskupstwa i obecności z nami najmłodszego biskupa w Polsce.

     Warto zapamiętać, że 24 marca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata dr hab. Wiesława Śmigla, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, biskupem pomocniczym dla Diecezji Pelplińskiej. Jego przewodnie hasło w herbie biskupim: Omnibus omnia factus (Stawszy się wszystkim dla wszystkich). Wszystko - wszystkim. Nie, by dostosować się do poglądów. Otwarty na wszystkich, aby uratować choćby niektórych. Piękne hasło, trudne do realizowania. Obym mógł według tego hasła robić rachunek sumienia - mówił o swoim doświadczeniu w wywiadzie dla diecezjalnego Radia Głos (trzy części wywiadu z ks. prał. Ireneuszem Smaglińskim umieściłem na Fejsbuku). M. in. też: - Poezja uczy szacunku dla słowa, uczy otwartości na świat, aby też zewangelizować poezję (...) Zdaję się na wolę Bożą. Nie szukam siebie... niby wszystko sobie poukładałem, a teraz trzeba wszystko od nowa... „

      Ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, ur. 3 stycznia 1969 r. w Świeciu, pochodzi z Luszkówka w parafii Gruczno. W dzieciństwie i młodości - ministrant, uczestnik parafialnych dwu- i trzytygodniowych dużych obozowisk namiotowych dla 40 - 60 osób, wycieczek i biwaków, stopniowo pełniąc coraz ważniejsze i odpowiedzialne funkcje organizacyjne, wychowawcze i religijne jako kleryk, student i młody ksiądz. Do ostatnich dni przed biskupią nominacją współpracował zawsze chętnie ze swoją parafią podczas wakacji, ważniejszych świąt, uroczystości i kolęd, spowiadając, wygłaszając homilie, przewodnicząc Eucharystii i innym formom liturgii. Przy tej okazji wyrażam wdzięczności Mamie ks. bpa Wiesława - pracowitej Marii, która nie tylko wychowała go i jego brata Krzysztofa, będąc wcześnie wdową, ale przez długie lata kierowała też olbrzymią działalnością Caritas w parafii Gruczno, wraz z innymi osobami, poświęcając swój czas i samochody rozdawnictwu darów holenderskiej fundacji Stichting Flevoland helpt Polen w trudnym dla Polski okresie pustych półek i kartek prawie na wszystko. Przyjeżdżając do Mamy do Luszkówka ks. Wiesław, obecnie biskup, i nas często odwiedzał. Z nadzieją że jeszcze nieraz nas odwiedzi. Teraz i zawsze będziemy go wspierać modlitwą i dobrymi myślami.

KS. FRANCISZEK KAMECKI

2012-04-28