ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Finanse
sobota, 25 maj 2019 roku

 Finanse parafii Gruczno w 2011 r. i latach wcześniejszych


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

Parafia Gruczno
NIP 559-14-18-20
REGON 197209725


I.Przychody ogółem: 205.176.00
w tym:
1. Z parafii 162.676,00
2. Z dotacji ------------
3. Z innych źródeł 25.000,00 (z prob.iura stolae)
4. Z dzi. gospodarczej ---------
5. Z dzierżaw 8.000,00
6. Z dopłat UE ------------
7. Ze sprzedaży działek ---------
8. Z cmentarza 5.500,00
9. Pożyczki (od proboszcza) --------
10. 10% „iura stolae” 4.000,00

II.Wydatki ogółem: 227.312,00
w tym:
1. Na działalność parafialną 169.857,00
2. Na remonty i nowe budowle 14.255,00
3. Charytatywne 18.000,00
4. Kuria Diecezjalna 18.000,00
5. Wyższe Seminarium Duchowne 4.200,00
6. Inne 3.000,00
7. Spłata pożyczek ----------

III.Rozliczenie końcowe

Saldo początkowe (z dnia 31.12.2010)    __-2.054,00
Przychody    ___205.176,00
Wydatki 227.312,00
Saldo końcowe (na dzień 31.12.2011) - 24.190,00

IV. Dz. gospodarcza
(wypełnia parafia prowadząca dz. gospodarczą)
Jaki rodzaj dz. gospodarczej prowadzi parafia i czy uzyskała zgodę Kurii? ...............................................................................................---...........................................................
.............................................................................................................................................................

V. Wyjaśnienia rządcy parafii:

1. Dotyczące przychodów od kogo i na jakie cele uzyskano dotacje?
....................................................................----..................................................................................................... kto udzielił pożyczki i kiedy nastąpi spłata?
................................................................................................---.............................................................................

2. Dotyczy wydatków
Jakich dokonano remontów lub budowli za wykazaną sumę .............................................................`
1) ogrodzenie ogrodu od ulicy, 2) zmiana i remont werandy w plebanii 3) dokumentacja, projektowanie konserwatorskie wokół kościoła i jego pęknięć 4) inne drobniejsze naprawy

3. Dotyczy rozliczenia końcowego
(podać tylko wtedy, gdy saldo końcowe jest wysokie)
Gdy saldo jest dodatnie - na co przeznaczone są pieniądze? .................---..........................................................................
Gdy saldo jest ujemne - w jaki sposób i kiedy zostanie spłacone zadłużenie
i uporządkowane sprawy finansowe?

saldo jest ujemne, ale obietywnie zadłużenia nie ma, bo zapłacone braki z    emerytury proboszcza

VI. Aktualna liczba wiernych w parafii po kolędzie   

ok. 2300 .........................

ks. Franciszek Kamecki, Gruczno 2012 r.

 =================================

NOWY SAMOCHÓD
Renault Clio, szary, w cenie 43.000 zł (tj. cena samochodu 33.000 zł plus opłaty podatkowe i ubezpieczenia) KS. PROBOSZCZ kupił pod koniec maja 2011 r. z zasobów pieniędzy emeryta. Od r. 2005 otrzymywana co miesiąc emerytura przyniosła ponad 100.000 zł (rocznie ok. 20.000 zł). Prawie połowę tychże pieniędzy ks. proboszcz wydał na biwaki, biesiady i inne działania. I ostatnio kupił samochód. Niech to wystarczy jako kolejne sprawozdanie finansowe osobiste, nie parafialne.
To moja przeźroczystość wobec Was, drodzy parafianie i zainteresowani.

ks. Franciszek Kamecki, Gruczno 1 czerwiec 2011 r.

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Parafia Gruczno Dekanat Świecie

I. Przychody ogółem 196.317,00 w tym:

1. Z parafii    153.317,00
2. Z dotacji    -----------------------------------
3. Z innych źródeł    28.000,00 (z własnych proboszcza, emeryt., pozaparaf.)
4. Z działalności gospodarczej ----------------
5. Z dzierżaw 6.000,00
6. Z dopłat UE -------------
7. Ze sprzedaży działek ------------------------
8. Z cmentarza ----------------4000,00
9. Pożyczki ---------------
10. 10% „iura stolae” --------5.000,00

II. Wydatki ogółem 199.325,00 w tym:

1. Na działalność parafialną    153.725,00
2. Na remonty i nowe budowle 6.000,00
3. Charytatywne    20.250-,00
4. Kuria Diecezjalna 13.550,00
5. Wyższe Seminarium Duchow. 5.800,00
6. K.U.L. (w kwocie Kurii jest)
7. Inne 2.000,00
8. Spłata pożyczek ------------------------------

III. Rozliczenie końcowe
Saldo początkowe (z dnia 31.12.2009 +954,00 zł
Przychody 196.317,00 Wydatki 199.325,00
Saldo końcowe -2.054,00 (na dzień 31.12.2010)


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009


Parafia Gruczno
Dekanat !wiecie
I. Przychody ogó!em 183.210,00 w tym:
1. Z parafii    151.260,00
2. Z dotacji    -----------------------------------
3. Z innych źródeł    12.450,00 (z wlasnych proboszcza, pozaparaf.)
4. Z dzialalno$ci gospodarczej ----------------
5. Z dzierzaw    8.000,00
6. Z dop#at UE ---------------------------------
7. Ze sprzeda%y dzia#ek ------------------------
8. Z cmentarza ---------------------- 4500,00
9. Po%yczki ---------------------------------------
10. 10% „iura stolae” ----------------7.000,00

II. Wydatki ogó!em
182.337.00 w tym:
1. Na dzia#alno$& parafialna 103.732,00
2. Na remonty i nowe budowle 15.377,00
3. Charytatywne 37.295,00
4. Kuria Diecezjalna 14.833,00
5. Wy%sze Seminarium Duchow. 5.100,00
6. K.U.L. (w kwocie Kurii jest)
7. Inne 6.000
8. Sp#ata po%yczek ------------------------------

III. Rozliczenie ko"cowe
Saldo pocz#tkowe (z dnia 31.12.2007 +81.,00
Przychody    183.210,00
Wydatki    182.337,00
Saldo ko"cowe (na dzie! 31.12.2009) +954,00 z"


Sprawozdanie finansowe za 2008 rok


Parafia Gruczno
Dekanat Świecie
I. Przychody ogółem 203.160,00
w tym:
1. Z parafii                                  166.160,00
2. Z dotacji      -----------------------------------
3. Z innych źródeł                         28.100,00
4. Z działalności gospodarczej ----------------
5. Z dzierżaw                                  9.000,00
6. Z dopłat  UE  ---------------------------------
7. Ze sprzedaży działek ------------------------
8. Z cmentarza  ----------------------------------                              
9. Pożyczki ---------------------------------------
 10. 10%  „iura stolae”  ---------------------------

II. Wydatki ogółem           204.090,00
w tym:
1. Na działalność parafialną          140.200,00
2. Na remonty i nowe budowle       24.000,00
3. Charytatywne                             16.000,00
4. Kuria Diecezjalna                      15.190,00
5. Wyższe  Seminarium Duchow.    3.700,00
6. K.U.L. (w kwocie Kurii jest)
7. Inne                                              5.000,00
8. Spłata pożyczek ------------------------------

III. Rozliczenie końcowe
Saldo początkowe
(z dnia  31.12.2007) +1011,00
Przychody 203.160,00
Wydatki 204.090,00
Saldo końcowe (na dzień  31.12.2008) +81,00 zł


IV. Działalność gospodarcza
(wypełnia parafia prowadząca działalność gospodarczą)
Jakie rodzaje działalności gospodarczej prowadzi parafia?   --------------
1. Beneficjum parafialne - powierzchnia użytków rolnych w ok. 85 ha
    a. wielkość dzierżawy w zł. od 8 - 10.000 zł (w zależności od danych GUS)
    b. czy jest podpisany aneks  - jeszcze nie (ziemia słaba, połowa do podmokłe tereny nadwiślańskie)
    c. powierzchnia lasu ..........---   lub  jezior  ------ (wysokość podatku)------
2. Czy jest na wieży kościoła telefonia komórkowa .- nie,  wysokość najmu ------..................  zł.
3. Z lokali użytkowych .---- zł.
4. Inne .---..............................................................................................................................
Czy parafia uzyskała pozwolenie Kurii Diecezjalnej na prowadzenie działalności gospodarczej?   nie.......................................

V. Wyjaśnienia rządcy parafii:
1. Dotyczące przychodów
od kogo i na jakie cele uzyskano dotacje? .-------.....................................................................................
kto udzielił pożyczki? ----------................................................................................................................
czy była zgoda Kurii Diecezjalnej?----------.............................................................................................
kiedy została spłacona?   ------------...............................................................................................................
2. Dotyczy wydatków
Jakich dokonano remontów lub budowli za wykazaną sumę? 1)reszta nowych żyrandoli 2)ulepszone kinkiety 3) dodano ogrzewanie podłogowe i dalsze metry posadzki marmurowej, 4)dalsze prace adaptacyjne w domu katech.
    .............................................................
3. Dotyczy rozliczenia końcowego
          (podać tylko wtedy, gdy saldo końcowe jest wysokie)
Gdy saldo jest dodatnie- na co się gromadzi  --------------pieniądze? ...........................................................................................
Gdy saldo jest ujemne - w jaki sposób i kiedy zostaną spłacone dług---------------........................................................................
    .......................................................................................................................................................
4. Czy parafia posiada konto bankowe?
Podać nazwę banku i nr konta BS Świecie 38 8168 0007 0000 1603 2000 0001               
5. Czy parafia  prowadzi „Księgę Obiektu Budowlanego”  .tak .................................................
6. Aktualna liczba wiernych w parafii po kolędzie   2300 .............................................
                    
ks. Fr. Kamecki,
Gruczno 19.III.2009

--------------------------------------------------------------
Finanse parafii w 2007 roku:

I. Przychody ogółem 348.700,00

w tym:
1. Z parafii 158.000,00
2. Z sprzedaży 150,000,00
(dotacji nie było)
3. Z innych źródeł 22.000,00
4. Z dz.gospodar. ------
5. Z dzierżaw 8.000,00
6. Z cmentarza ------
7. Pożyczki ------
8. 10% "iura stolae" 700,00

II. Wydatki ogółem 338.500,00

w tym:
1. Na działalność parafialną 114.500,00
2. Na remonty i budowle 80.000,00
3. Charytatywne 14.000,00
4. Kuria Diecezjalna 95.000,00
5. Wyższe Seminarium Duch. 35.000,00
6. K.U.L. (w kwocie kurii)
7. Inne ------
8. Splata pożyczek ------

III. Rozliczenie końcowe

Saldo początkowe (31.12.2006) -9.189,00
Przychody 348.700,00
Wydatki 338.500,00
Saldo końcowe (31.12.2007) +1.011,00

Parafia prowadzi Książki Obiektów Budowlanych.

Liczba wiernych wg danych po ostatniej kolędzie: 2.400 

 

------------------------

Finanse parafii Gruczno w 2005 oraz w 2006 roku kształtowały się na bardzo zbliżonym poziomie jak w 2004 roku.

Przychody parafii w r. 2004: 194.577,00 złotych

1) 81.388, - ze zbiórek świeckich katolików: kolekty (64.757 zł), dary ofiarne w dyżurach liturgicznych (3.370 zł), zbiórki poza liturgią (13.261 zł)

2) 30.904, - z przeprowadzonych rekolekcji w domu katech.(21.704 zł) i z dotacji gmin na wypoczynek dzieci i młodzieży (9.200 zł)

3) 27.000, - z ofiar kolędowych

4) 6.000, - z ofiar od kartek wielkanocnych

5) 5.000, - z ofiar od ławek

6) 40.000, - dodatkowe ofiary od parafian na prace remontowo-budowlane

7) 4.285, - ofiary dla ministrantów (kolęda, śluby, pogrzeby)

-------------------

[Razem:] = 194.577,00 złotych


Wydatki parafii w r. 2004: 213.639,00 złotych

1) 55.000, - wynagrodzenia dla pracowników i pomagających księży, socjalne i ZUS, NN

2) 35.080, - ogrzewanie i energia elektryczna (olej opałowy - 27.747 zł, energia elektr. – 7.333 zł)

3) 46.755, - wydatki remontowo-budowlane (nowe w nagłośnienie - 20.000 zł, naprawa dachu i wykańczanie auli - 13.000 zł, zaliczka na nowe tabernakulum - 9.000 zł, posadzka w izbie pogrzebowej – 2.000 zł, drobne naprawy 2.755 zł)

4) 11.815, - opłaty konieczne (telefon - 2207 zł, szambo – 2495 zł, woda – 1038 zł, wywóz śmieci – 3788 zł, nadzór techniczny, podatek gruntowy i gazety – 2287 zł)

5) 5.110, - wydatki liturgiczne (wino mszalne, hostie, komunikanty - 2610 zł, świece –ok. 1300 zł, kadzidło, węgielki, bielizna liturg., 3 ornaty – ok. 1200 zł)

6) 31.044, - działalność charytatywna (7 biwaków po kilka dni każdy, tygodniowy wypoczynek nad morzem, św. Mikołaj, gwiazdka, doraźne wspomaganie, opłaty na uczestnictwo w oazach i w innych wyjazdach formacyjnych - 3000 zł)

7) 4.500, - wydatki edukacyjne, rekreacyjne, na książki, konkursy, nagrody, materiały świetlicowe, sportowe, do zabaw, na metodykę duszpasterską)

8) 13.000, - kuria diecezjalna i opłaty kościelne

9) 3.050, - seminarium duchowne

10) 4.000, - inne (niespodzianki, okolicznościowe słodycze, ciastka, ogniska w ogrodzie)

11) 4.285, - ministranci („kieszonkowe” z kolęd, ślubów, pogrzebów)

----------------

[Razem:] = 213.639,00 złotych

Brak: 19.062,00 zł.

 

2011-06-01