ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Historia
sobota, 25 maj 2019 roku

 Parę zdań o histroii parafii


Parafia św. Jana Chrzciciela w Grucznie należy do najstarszych na Pomorzu (w dokumentach od XII w.), obecnie w diecezji pelplińskiej. Do II wojny światowej znajdowały się tutaj trzy kościoły: dwa protestanckie - w Dworzysku i Grucznie (w czasie wojny uszkodzone, rozebrane pod koniec lat 50 -tych XX w.), jeden katolicki - w Grucznie. Po adaptacji i renowacji prezbiterium 1 X 1997 r. został konsekrowany nowy granitowy ołtarz kwadratowy. 5 X 2002 r. zostały poświęcone repliki krzyżyków z połowy XI - XII w., znalezione na górze św. Jana w Grucznie, znajdujące się w Muzeum w Grudziądzu (jako stała wystawa wczesnośredniowiecznej biżuterii z Gruczna). Oprócz wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na górze św. Jana, wokół której skupiała się pierwotna osada z grodem piastowskim, na terenie parafii znajduje się kilka cmentarzy: istniejący duży katolicki w Grucznie i resztki zniszczonych ewangelickich w każdej wiosce z osobnymi nagrobkami w parkach. 6 X 2002 na cmentarzu katolickim została poświęcona tablica w języku niemieckim i polskim upamiętniająca zmarłych dawnych mieszkańców Gruczna i okolic. O historii parafii świadczą rękopisy ksiąg począwszy od r. 1670 (mikrofilmy na UMK w Toruniu i w Regensburgu) i naczynia liturgiczne od r. 1609 oraz stare zdjęcia budynków gospodarczych i kościołów. Neogotycki kościół został zbudowany w latach 1873-76. Nowy dom katechetyczny od roku 1987 służy nauczaniu, rekolekcjom, kulturze chrześcijańskiej i rekreacji. Wokół znajduje się ogród parafialny, plac kościelny, parking, małe boisko, teren na ognisko i spotkania w plenerze.

Definicja parafii.

Parafia jest zgromadzeniem ochrzczonych, którzy w łączności z papieżem i biskupami, kierowani duchowo przez księdza proboszcza, budują braterską wspólnotę poprzez pokazywanie więzi z Chrystusem i między sobą. Braterska wspólnota to nie tłum ani wielotysięczna masa, ani anonimowa zbiorowość. Co zrobić, aby w parafii powstawały wspólnoty braterskie? Chodzi o małe wspólnoty braterskie w sąsiedztwie zamieszkania, mojej wsi, w moim bloku mieszkalnym. Jeśli nawet np. na wsi znamy się dobrze jako sąsiedzi, nie znamy siebie na poziomie chrześcijan, wyznawców tej samej wiary w Jezusa. Co zrobić, jak - przełamując indywidualistyczne podejście do wiary - zacząć budować braterskie wspólnoty, aby parafia stawała się wspólnotą wspónot? W Ewangelii Jezus mówi, prosi, błaga: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem; abyście byli jedno; po tym was poznają, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim, bądźcie razem, pomagajcie sobie, radujcie się nadzieją życia wiecznego...

2007-03-25