ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Kolędy 2014/2015
piątek, 19 kwiecień 2019 roku

 SOBOTA 3 I KOLĘDA od godz. 9.30


SOBOTA 3 I KOLĘDA od godz. 9.30

1) Gruczno ul. Świecka od cmentarza obie str. do nry 2
2) Poledno wybudowanie
3) Guczno ul Świecka stare wybud.i nowe domy od pp. Wietrzykowskich do pp.
Koszuckich

2015-01-03