ewangelizacja.net

Parafia Gruczno > Dekanat Świecie
środa, 16 styczeń 2019 roku

 Dekanat Świecie


Miejscowość
 tytuł kościoła
Proboszcz Liczba mieszkańców
Adres
 Przysiersk Św. Wawrzyńca
 ks. Jan Piłat
 1930 Przysiersk, 86-122 Bukowiec, tel. 52 33 227 22
 Gruczno Św. Jana Chrzciciela ks. prał. mgr lic Franciszek Kamecki
2300
 ul. Wojska Polskiego 12, 86-111 Gruczno tel. 52 33 193 79
 Sartowice Św. Barbary
 ks. mgr Leszek Kozłowski  1516 Sartowice 29, 86-100 Świecie, tel. 52 33 199 25
 Świecie Św. Andrzeja Boboli
 ks. Dr Bogusław St. Patoleta
 7894 ul. Ogrodowa 2, 86-100 Świecie, tel. 52 33 302 41
 Świecie M.B. Częstochowskiej ks. Kazimierz Grajewski
 1070 ul. Farna 4, 86-100 Świecie, tel. 52 33 136 77
 Świecie Niepokalanego Poczęcia NMP
ks. Roman Zieliński
 3400 ul. Sądowa 21, 86-100 Świecie, tel. 52 33 113 84
 Świecie Św. Józefa
 ks. kan. Wiesław Kubiak
 8425 ul. ks. St. Krausego 2, 86-105 Świecie, tel. 52 33 132 30
 Świecie Chrystusa Króla
 ks. kan. Zbigniew Kraskowski
2300
 ul. Tucholska 1, 86-103 Świecie, tel. 52 33 129 45
 Topolno Nawiedzenia NMP
 ks. kan. Andrzej Regent
 683 Topolno 48, 86-120 Pruszcz, tel. 52 33 206 93
 

2011-12-04