ewangelizacja.net

Menu główne > Strona główna
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 roku

 UWAGA!!! ZMIANY W „MAŁEJ EWANGELIZACJI”


Od września 2015 roku ta strona będzie portalem-witryną małej ewangelizacji literacko- boskiej.

Nie będzie portalem parafii Gruczno, nie będzie ogłoszeń parafialnych ani innych informacji o parafii w Grucznie. Ponieważ ks. Franciszek Kamecki stał się emerytem, zbliżając się do 75 lat życia. Dotychczasowe teksty i fotografie będą stanowić archiwum tego portalu prowadzonego od r. 1998 (przez Marka Kujawę).

Te zmiany są z powodu dekretu ks. biskupa pelplińskiego dra Ryszarda Kasyny. Oto fragment istotny tego dekretu:
"...z dniem 20 sierpnia 2015 r. zwalniam Przewielebnego ks. prałata Franciszka Kameckiego z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Grucznie. Przychylając się do przedstawionej mi prośby, wyrażam zgodę na zamieszkanie Przewielebnego Księdza w plebanii w Grucznie”.

2015-09-08